Bugün, 15 Ekim 2019 , Salı

Bize ulaşın: 0 284 737 34 40

GENEL KURUL KARARLARI

20 Tem. 2017 11:00
641

GENEL KURUL

DEĞERLİ ÜYEMİZ;

S.S. Erikli Sahili Turizm Geliştirme Kooperatifinin 2016 hesap yılına ait olağan genel kurul toplantısını yapmak üzere 16/07/2017 tarihinde Saat:.13:30 de Keşan Erikli Sahili Coşkundere Caddesi No:40 Kooperatif Çay Bahçesi adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Güray ARAL, Uğur DENKTAŞÇI ve Göknil SALİM gözetiminde toplanıldı.

Yönetim Kurulunca; 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 26. Maddesindeki niteliklere ve ortaklar kayıt defterindeki kayıtlara uygunluğu beyan edilip onaylanarak hazırlanan ve ortakların incelenmesine sunulan ortaklar listesinde kayıtlı

4057 (dört bin elli yedi) Ortaktan 235 (ikiyüzotuzbeş) Ortağın asaleten ve 138 (yüzotuzsekiz) Ortağın vekaleten katılımı ile toplam 373 (üçyüzyetmişüç) Ortağın toplantıda hazır bulunduğu, böylece toplantı için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Yönetim Kurulu faaliyet raporu Başkan Abbas KILIÇASLAN okunarak genel kurulda bulunan 273 kişiden 22 red oya karşılık 251 kabul oyu ile OY ÇOKLUĞU ile ibra edildi. Denetim Kurulu faaliyet raporu 273 kişiden 2 red oya karşılık 271 kabul oyu ile OY ÇOKLUĞU ile ibra edildi. Bilanço ve Gelir-Gider tablosu 273 kişiden 1 red oya karşılık 272 kabul oyu ile OY ÇOKLUĞU ile kabul edildi. (Yönetim ve denetim kurulları kendi ibralarında oylamaya katılmadı.)

 Yönetim kurulunca hazırlanan 2017 yılı tahmini bütçesi genel kurula okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Okunduğu şekliyle oy birliğiyle kabul edildi.

Katılım paylarının görüşülmesinde bir önceki genel kurulda belirlenen

a) Her ayrı bağımsız bölüm kanalizasyon katılım payının 2.200 (iki bin iki yüz) TL,

b) Her ayrı bağımsız bölüm su katılım payının 800 (sekiz yüz ) TL,

c) Her ayrı bağımsız bölüm yol katılım payı 450 (dört yüz elli) TL,

d) Her ayrı bağımsız bölüm genel giderlere katılım payının 200 (iki yüz) TL,

e) Kendi kuyusunu kullanan siteler için daire başına 100,00 (yüz) TL atık su bedeli alınmasına, kendi suyunu (kuyu suyu) kullanan işyerlerinden atık su bedeli olarak metre küp (m3) başına 3,00 (üç) TL + KDV alınmasına, İşyerleri için su kullanım bedeli metre kübü (m3) 6,00 (altı) TL + KDV alınmasına, sayaçlarını kooperatiften habersiz değiştirenler ve kaçak su kullananlar hakkında 1.000 (bin) TL ceza uygulanmasına oy birliğiyle karar verildi. Su borçlarını ödemeyen ortaklar ve işletmelerinin sularının kesilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Çadır Kamp olarak kullanılan yerlerdeki sekiz çadır bir daire olarak kabul edilip, ortak yapılmasına ve 1 bağımsız bölüm için alınan katılım paylarının alınmasına, bungolov tipi pansiyonu olan ticari işletmelerde her 3 bungalov tipi pansiyonun bir bağımsız bölüm sayılmasına ve 1 bağımsız bölüm için alınan katılım paylarının alınmasına oy birliğiyle karar verildi. Borçlarını ödemeyenler ve kooperatife ortak olmayanlar hakkında geçmiş yıllarda yapılan genel kurullarda alınan kararların uygulanmasına, icra takibi ve yasal işlemlerin yapılması için yönetim kuruluna oy birliğiyle yetki verildi.

 Borçlarını ödemeyen ortaklara yasal faiz uygulanmasına oy birliğiyle karar verildi.

 Yönetim kuruluna taşınır mal alımı ve kiralanması konusunda yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

 Yönetim Kuruluna gerektiğinde demirbaş, taşıt ve makine teçhizat alımında ve finansal kiralamasında kullanılmak üzere 200.000,00 (iki yüz bin ) TL’ye kadar nakdi veya teminat kredisi kullanılması hususunda yetki verilmesi görüşmesine geçildi. Yapılan görüşmeler neticesinde oylamaya katılan 216 ortaktan 53 ret oya karşılık 163 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

 Yönetim ve denetim kurullarının seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesine geçildi. Kooperatifin ana sözleşmesinin 35. maddesi gereği yapılacak seçimin gizli veya açık olması oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu seçimin el kaldırılmak suretiyle yapılmasına oy birliğiyle kabul edildi. Söz alan İsmail ÜĞDÜL yönetim ve denetim kurullarının iki yıl süreyle görev yapmasını teklif etti. Yapılan oylama sonucunda teklif oy birliğiyle kabul edildi. Divana verilen Gürsel Özkan, Kazım Çetinkaya, Ahmet Yiğit, Fedai Vardar ve Mümin Serdaroğlu imzalı önergede Yönetim Kurulu Asil Üyeliklere ;

1-Abbas Kılıçaslan, 2-Necdet Derin, 3-Gürcan Özkul, 4-Yılmaz Başol, 5-Hasan Bölükbaşı. Yönetim Kurulu yedek üyeliklere; 1-Ercan Yıldız, 2-İsmail Özyayan, 3-Hüseyin Kumaş, 4-Celal Korkut, 5-Ahmet Karayeğit. Denetim Kurulu asil üyeliklere; 1-Mehmet Suphi Baydar, 2-Necati Yüce, 3-Sezai Tirki. Denetim Kurulu yedek üyeliklere; 1-Hayati Özel, 2-Ercan Bayrak, 3-Nurhan Taştan’ın olduğu liste genel kurula okundu. Başka aday ve liste olup olmadığı genel kurula soruldu. Başka liste olmadığından okunan liste oylamaya sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi.

Değerli üyelerimiz, teveccühleriniz ile bizleri göreve getirdiniz. Sizlere daha iyi hizmet verebilmek ve beklentilerinizi karşılayabilmek için güçlü bir bütçeye gerek vardır. Bu bütçe de siz değerli üyelerimizin katkıları ile gerçekleşmektedir.

 

S.S. ERİKLİ SAHİLİ TURİZM GELİŞTİRME KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU

 

 

Abbas KILIÇASLAN          Necdet DERİN                  Gürcan ÖZKUL                  Hasan BÖLÜKBAŞI          Yılmaz BAŞOL