Bugün, 15 Ekim 2019 , Salı

Bize ulaşın: 0 284 737 34 40

MALİ KONGRE

30 May. 2018 08:12
301

KONGRE TARİHİ

S.S. ERİKLİ SAHİLİ TURİZM GELİŞTİRME KOOPERATİFİ 

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN  

  

 

 

Kooperatifimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Haziran 2018 Cumartesi günü saat 12:00’de Keşan Erikli Sahilindeki Coşkundere Caddesi No:40 adresindeki Kooperatifimiz Çay Bahçesinde yapılacaktır. Toplantıda ¼ katılım sağlanamazsa 2. toplantı 22 Temmuz 2018 Pazar günü aynı saatte ve aynı yerde ekseriyet aranmaksızın yapılacaktır.  

İlan olunur. 

 

 

G Ü N D E M 

---------------------------------------------- 

 1. Açılış, Yoklama ve Divan Heyeti Seçimi  

 1. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı 

 1. Yönetim ve Denetleme Kurulu Faaliyet Raporlarının, Bilanço ve Gelir-Gider farkı hesaplarının okunması  

 1. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Bilanço ve Gelir-Gider Hesaplarının ayrı ayrı ibrası 

 1. 2018 yılı tahmini bütçesinin görüşülerek karar bağlanması 

 1. Anasözleşmemizin 5. maddesinde değişiklik yapılmasının görüşülerek karara bağlanması 

 1. Katılım paylarının görüşülmesi 

 1. Her ayrı bağımsız bölüm için kanalizasyon katılım payının belirlenmesi 

 1. Her ayrı bağımsız bölüm için su katılım payının belirlenmesi 

 1. Her ayrı bağımsız bölüm için yol katılım payının belirlenmesi 

 1. Her ayrı bağımsız bölüm genel giderlere katılım payının belirlenmesi 

 1. Su kullanım, atıksu ve diğer hizmetler tarifesinin görüşülmesi 

 1. Borçlarını ödemeyenler ile kooperatif hizmetlerinden yararlandığı halde kooperatife üye olmayanlar hakkında uygulanacak yaptırımların görüşülmesi 

 1. Borçlarını zamanında ödemeyen üyelere yasal faiz işleminin uygulanması  

 1. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu huzur haklarının görüşülmesi ve karar bağlanması.  

 1. Taşınır-taşınmaz mal alım-satımı ve kiralaması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi. 

 1. Dilek, öneriler ve kapanış.