Bugün, 15 Ekim 2019 , Salı

Bize ulaşın: 0 284 737 34 40

Erikli Keşan İlçesini 33 km. güneyinde yer almaktadır. İstanbul?a 260 km, Edirne?ye 120 km, Tekirdağ?a 113 km, Yunanistan sınır kapısına 58 km mesafede bulunmaktadır.

Yeşilin pırıl pırıl kum ve denizi ile buluştuğu Ülkemizden en geniş plajlarından birine sahip, Trakya?mızın en güzel köşelerinden, önemli turizm alanlarından, dünyamızda kendi kendini temizleme özelliği gösteren üç körfezden biri olan ve genellikle akvaryum tanımlaması yapılan nadide bir yerleşim alanıdır Erikli Sahili.

Bu tanımlamadan sonra Erikli Sahilinin dününe ve bugününe bir göz atalım.

Erikli Sahili 1960 yılında imara açılmıştır. O güne kadar bir yerleşim birimini kabullenmemiş mera ve tarla konumunda bakir bir alandı. Yerleşim birimlerine yakınlığı nedeniyle zaman içersinde ufak bir sayfiye daha sonra köy daha sonraları da kasaba havasına bürünmüştür. Son yıllarda hızla büyüyerek kentleşerek bir turizm beldesi haline gelmeye başlamıştır. Bugün 7000?e yaklaşan konutu ve turizm işletmeleri ile yaz aylarında yoğun bir insan kalabalığını barındıran ve 80.000 nüfusa kadar ulaşan konumuyla turizm beldesi olma yolunda mücadele vermektedir.

Erikli Sahili Keşan Belediyesinin 1985 yılından beri mücavir alanındadır. Mücavir alanlara statüleri gereği 2006 yılı başlarına kadar ülkemizde belediyelere hizmet konusunda fazla bir yetki verilmemiştir. Bu nedenle yerleşim alanı olmaya başladığı tarihlerden hemen sonra orada yaşayan insanların yol, su, kanalizasyon, çevre gibi ihtiyaçları çözümsüz durumda kalınca 1989 yılında Edirne Valiliğinin talimatları doğrultusunda Erikli Sahilinin altyapı sorunlarının çözümlenmesi, turizmin geliştirilmesi doğrultusunda 1163 sayılı kooperatifler yasasına göre anasözleşmesi hazırlanarak Edirne Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünün 11.08.1989 tarih ve 1101152 sayılı Valilik oluru, 16.08.1989 tarih ve 2111-2546 ticaret sicil nosu ile S.S. Erikli Sahili Turizm Geliştirme Kooperatifi tescil ve ilanı ile resmen kurularak faaliyetine başlamıştır.

Yasalar kooperatif anasözleşmesi ve genel kurul kararları doğrultusunda kooperatifçe ilk zamanlarda çok az sayıdaki üyesinin zaman içersinde Erikli de yazlık konutu ve iş yeri olanlarında kooperatife üye olmaları aidat yatırım payı ve genel hizmet bedeli katkıları ile Erikli?nin su ihtiyacının temini için arazi satın alınarak kuyular açılmış isale hattı döşenerek depolar inşa edilerek su şebekesi yapılarak, fosseptikler iptal edilerek kanalizasyon şebekesi tesis edilerek ve bu çalışmalara paralel olarak biyolojik arıtma sistemi de kurularak ve işletmeye açılarak bu temel alt yapı hizmetlerinin yapılması sağlanmıştır. Bu çalışmaların yanı sıra yolların tretuvarların çevre düzenlemelerinin ve diğer gerekli tüm hizmetlerin ifası için yeterli elaman çalıştırılması gerekli olan araç ve gereçlerin alınması bugüne kadar kooperatif tarafından karşılanmıştır. Ne yazık ki bu süreçte anılan hizmetler konusunda devletin hiçbir katkısı olmamış tüm hizmetler kooperatif üyelerince karşılanmıştır.

Mücavir alanlara belediyelerce hizmet götürülmesi 2006 yılında çıkarılan belediye yasalarıyla yetki verilmiştir. Bu çerçevede Keşan Belediyesi de mücavir alanlara hizmet götürme konusunda belediye meclisinde gerekli kararlarını almıştır. Alt yapı hizmetlerinin kooperatif eliyle yürütülmesinde kentin büyümesi ve gelişmesi karşısında ciddi sıkıntılar ve olanaksızlıklar yaşanmaya başlamasıyla alt yapı hizmetlerinin Keşan Belediyesine devredilmesi konusu gündeme gelmiş ve bu husus yıllardır gündemde olmasına karşın geçmiş yıllarda bu konuda bir çalışma yapılamamıştır. Son olarak kooperatifin 9 Eylül 2012 tarihli genel kurulunda Erikli Sahilinin alt yapı hizmetlerinin Keşan Belediyesine devir edilmesine karar verilmiştir. Alınan bu karar gereği yeni yönetim kurulu da konuyu ciddiyetle takip ederek Keşan Belediyesi ile bir dizi görüşmeler yaparak protokoller hazırlanmış bugün itibari ile de nihai devir konusuna çok yakın bir konuma gelinmiştir.